Ak máte záujem o bližšie informácie o našich službách, prosím kontaktujte nás.

A.F.S. System - IPM, s.r.o.
Dolná 4
974 01 Banská Bystrica
e-mail: sekretariat@afsbb.sk
fax/tel.: +421484156143
 
Jaroslava Miklóšová, konateľ :
mob.: +421905389928
e-mail: jaroslava.miklosova@afsbb.sk
 
 
Fakturačné údaje:
 
A.F.S. System – IPM, s.r.o.
Dolná 4, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36 631 370
DIČ: 2021884293
IČ DPH: SK2021884293
Bankové spojenie: Tatrabanka,a.s., č.ú.: 2625779893/1100
IBAN: SK56 1100 0000 0026 2577 9893
SWIFT: TATRSKBX
Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 9721/S,
 
Tweets
    Všetky práva vyhradené pre A.F.S System - IPM, s.r.o. Copyright © 2013 | Jozef | Partner | Staré stránky