Čo je cieľom RISK MANAŽMENTU?

Čo je to nebezpečenstvo, ohrozenie a riziko, aká je jeho miera a hodnota?

To sú otázky, na ktoré Vám ponúkame odpovede a riešenia!

Úlohou risk manažmentu je študovať, analyzovať a zavádzať také podmienky vývoja systému, ktoré vylúčia alebo obmedzia vznik mimoriadnej udalosti s katastrofálnymi následkami pre celý systém.
V manažérstve rizika predstavuje riziko mieru ohrozenia, s ktorým sa často vyskytujú škody a poškodenia systému.

Riziká sa vzťahujú na zdravie, bezpečnosť alebo postupný negatívny vplyv na zdravie v dôsledku pôsobenia škodlivých látok alebo spôsobia ekonomické straty.

Posudzovanie rizík má rôzny rozsah, obsah, formy, metódy a používajú sa rôzne postupy, ktoré závisia od:

Jednou z podmienok fungovania risk manažmentu je vykonanie analýzy rizík, pozostávajúcej z týchto častí:

Cieľ risk manažmentu a každého zamestnávateľa je:

Každý človek si musí uvedomovať riziká, s ktorými musí žiť tak na pracovisku, ako aj v každodennom živote!

 

Tweets
    Všetky práva vyhradené pre A.F.S System - IPM, s.r.o. Copyright © 2013 | Jozef | Partner | Staré stránky