Povinnosti na úseku OPP Kontakt Index
Vážení zákazníci,

naša firma vznikla s cieľom poskytovať komplexné zabezpečenie ochrany pred požiarmi a požiarneho inžinierstva ako aj bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Problematika v zmienených oblastiach je veľmi široká a vyžaduje si odborné vedomosti z rôznych vedných disciplín. Vieme, že pri zabezpečovaní chodu Vašich firiem máte dosť iných problémov a nie ešte sledovať legislatívu a predpisy na zabezpečenie ochrany pred požiarmi a BOZP. Aby ste boli zbavení týchto starostí, chceli by sme vám ponúknuť naše služby.


Základným krédom našej spoločnosti je:

KVALITA - VYSOKÁ PROFESIONALITA - SPOĽAHLIVOSŤ
KOMPLEXNOSŤ - EKONOMICKÁ VÝHODNOSŤ


O kvalite nami poskytovaných komplexných služieb ochrany pred požiarmi a BOZP svedčí najmä spokojnosť našich zákazníkov, ktorých počet z roka na rok stále rastie.


Vašim rozhodnutím pre komplexné služby ochrany pred požiarmi a BOZP:
  • splníte zákonnú povinnosť
  • zvýšite úroveň preventívnej činnosti
  • zlepšíte technické vybavenie
  • skvalitníte profesionalitu a všestranný odborný výcvik
  • znížite riziká vzniku požiarov, pracovných úrazov a iných nežiaducich udalostí
  • získate komplexnú ochranu hodnôt a majetku podľa najnovších trendov v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP samozrejme aj podľa Vašich predstáv

© 2005-2024 A.F.S. System - IPM, s.r.o. designed by
creoneo
creoneo