Povinnosti na úseku OPP Kontakt Index
  • NIP - oprávnenie na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby - ev. čísl: BTS-0165/07
  • NIP - oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce 01.1. - Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov - ev. číslo VVZ-0120/08-01.1.
  • Osvědčení o odborné spúsobilosti dle § 11 Zákona České národní rady č. 133/1985 Sb. o požární ochrane č.š. - 318/96
  • Autorizovaný bezpečnostný technik ev. číslo: ABT - 1000/07
  • Bezpečnostný technik - číslo oprávnenia na výchovu a vzdelávanie: VVZ-000045-06-01.2
  • Odborný pracovník bezpečnosti práce: ev. číslo: BT2-7/2005
  • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov - číslo oprávnenia: VVZ-000257-06-01.2
  • Technik PO číslo : TPO 024/2004
  • Interný auditor - audit systému / v zmysle ISO 9001:2000 a ISO 9004:2000/

© 2005-2024 A.F.S. System - IPM, s.r.o. designed by
creoneo
creoneo